Popularyzacja wiedzy na tle zmieniającego się krajobrazu edukacyjnego Polski

Seria: 
Konwersatorium 
Prelegent i afiliacja: 
dr Lech Nowicki, Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych NCBJ oraz Centrum Nauki Kopernik
Data: 
czw., 2015-01-15 10:30 do 11:30
Miejsce: 
Świerk, Dział Edukacji i Szkoleń
Streszczenie: 

W ostatnich latach obserwujemy ożywienie dyskusji na temat szeroko rozumianej edukacji. Padają głosy o skostnieniu a nawet o anachroniczności systemu edukacji formalnej. Jednocześnie mnożą się liczne działania finansowane ze środków publicznych, samorządowych i prywatnych tworzące łącznie obszar edukacji pozaformalnej; do tej sfery należą także polskie centra nauki skupione w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka (SPIN). Temat edukacji wydaje się gorący jak nigdy dotąd. Tymczasem środowiska naukowe od lat prowadzą działania, których zasadniczym celem jest popularyzacja wiedzy, w szczególności wiedzy pozyskiwanej współcześnie. Czy dostrzegamy zmianę potrzeb społecznych w zakresie dostępu do wiedzy? Jak popularyzować wiedzę w sposób nowoczesny a jednocześnie zgodny z oczekiwaniami odbiorców? Jak mądrze wykorzystać rewolucję cyfrową do popularyzacji? Jakie wartości związane z popularyzacją wiedzy warto propagować i pielęgnować? W referacie podejmę próbę odpowiedzi na te pytania.

prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński