Reaktory wysokotemperaturowe w świadomości polskiego społeczeństwa

Seria: 
Seminarium Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
Prelegent i afiliacja: 
prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski
Data: 
wt., 2020-11-17 11:30 do 12:30
Miejsce: 
https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Streszczenie: 

Od kilku lat rozważany jest projekt budowy reaktorów wysokotemperaturowych jako źródeł ciepła procesowego dla polskiego przemysłu chemicznego i paliwowego. Opcja ta została wpisana do rządowych dokumentów począwszy od Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju z 2017 roku. Celem seminarium jest ocena jaki jest aktualny poziom wiedzy społeczeństwa polskiego na temat technologii reaktorów wysokotemperaturowych oraz znalezienie istotnych punktów dla pozytywnego odbioru programu ich wdrożenia w Polsce. Rozważania zostaną oparte o przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2020 badania ankietowe w ramach projektu Gemini+ oraz analizy przeprowadzone w ramach projektu Gospostrateg-HTR. Pokrótce będzie też omówione zainteresowanie polskiego przemysłu w projekty budowy reaktorów wysokotemperaturowych.

High-temperature reactors in the consciousness of Polish society

 

For several years, the project of building high-temperature reactors as process heat sources for the Polish chemical and fuel industry has been considered. This option has been included in government documents starting from the 2017 Responsible Development Strategy. The aim of the seminar is to assess the current level of knowledge of the Polish society on the technology of high-temperature reactors and to find important points for a positive reception of the program of their implementation in Poland. The considerations will be based on the survey conducted at the turn of June and July 2020 as part of the Gemini + project and analysis carried out as part of the Gospostrateg-HTR project. The interest of the Polish industry in high-temperature reactor construction projects will also be briefly discussed.

Note: the basic lecture will be in Polish this time (since it will concern discussion of local problems).

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Plik seminarium-uz3-2020-17-11.docx488.21 KB
PDF icon seminarium-uz3-2020-17-11.pdf442.36 KB