Statystyki i dostępność energii wiatrowej (Availability and Statistics of Windpower)

Seria: 
Seminarium zewnętrzne
Prelegent i afiliacja: 
dr Detlef Ahlborn, organizacja Vernunftkraft
Data: 
pon., 2018-09-10 16:00
Miejsce: 
Wydział Fizyki UW, sala 0.06 na parterze (kampus Uniwersytetu Warszawskiego, bud nr 3 na załączonej mapce, wejście od ul. Pogorzelskiego)
Streszczenie: 

Zapraszam serdecznie na odczyt Problems of Energiewende, Dr. Detlefa Ahlborna, wiceprezesa niemieckiej organizacji Vernunftkraft.

Jest to wyjątkowa okazją, by dowiedzieć się prawdy o niemieckim programie Energiewende z ust jednego z czołowych ekspertów niemieckich. Ocena niemieckiej strategii energetycznej jest bardzo ważna dla innych krajów, a szczególnie dla Polski, mającej podobne warunki klimatyczne jak Niemcy. Dr Ahlborn pokaże, jak dalekie od prawdy są twierdzenia propagandy przemysłu wiatrowego, jakie szkody powoduje rozbudowa wiatraków w pobliżu osiedli ludzkich, w lasach i w rejonach przybrzeżnych, jak szkodliwe dla systemu energetycznego jest powiększanie mocy źródeł pracujących niestabilnie i nieregularnie, jakie koszty w skali państwa powoduje dawanie subsydiów na wiatraki i jakie są skutki powodowanego tym wzrostu cen energii elektrycznej.

Taka okazja – by posłuchać, co ekspert niemiecki sądzi o polityce rządu niemieckiego – nieprędko się znów zdarzy. Materiały informacyjne z odczytu dr Ahlborna będą przesłane wszystkim obecnym na odczycie. Są też dostępne po polsku w pliku https://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2017/11/180814-Kompendium-polnisch.pdf.

Odczyt będzie po angielsku. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszam

Andrzej Strupczewski

Załączniki: