Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych (DEJ)

Adres
05-400 Otwock-Świerk
NCBJ, bud. R2A, pok. 6
tel. +48 22 273 10 80
tel./fax +48 22 273 12 18
e-mail DEJ@ncbj.gov.pl
książka adresowa DEJ
p.o. Dyrektora Departamentu
mgr inż. Paweł Nowakowski
tel. +48 22 273 10 80,
+48 22 273 11 57
e-mail Pawel.Nowakowski@ncbj.gov.pl

 

Zakres działania Departamentu

 1. prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych dotyczących w szczególności:
  • fizyki i techniki reaktorów jądrowych,
  • dozymetrii promieniowania jonizującego,
  • metod ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  • innych zastosowań technologii jądrowych,
 2. eksploatacja reaktorów jądrowych w ośrodku w Otwocku-Świerku dla celów badawczych i komercyjnych;
 3. wykonywanie pomiarów i analiz mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na terenie ośrodka w Otwocku-Świerku;
 4. wykonywanie pomiarów, badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, eksploatacji reaktorów jądrowych, odpadów promieniotwórczych itp. na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Struktura Departamentu:

 1. Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA (EJ2)
  • Dział Operatorski (DOM)
  • Dział Mechaniczny (DMM)
  • Dział Dozymetrii (DDM)
  • Dział Elektryczny (DEM)
  • Dział Aparaturowy (DAM)
 2. Zakład Technik Reaktorowych (EJ3)
  • Dział Technologii Napromieniania (DTN)
  • Dział Konstrukcyjno-Technologiczny (DKT)
   • Warsztat Mechaniczny
  • Dział Sond i Pętli Reaktorowych (DSR)
 3. Zakład Badań Reaktorowych (EJ4)
  • Dział Analiz i Pomiarów Reaktorowych (DAP)
  • Dział Radiochemii (DRA)
   • Pracownia Chemiczna (PCh)
 4. Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej (H2)
  • Dział Dozymetrii Promieniowania Mieszanego
  • Dział Badań Biomedycznych
  • Dział Fizyki Medycznej i Nanodozymetrii
 5. Dział Obsługi (EJO)
  • Sekcja Obsługi Dokumentacji
  • Sekcja Administracyjna