Zakład Fizyki Wielkich Energii (BP3)

Eksperymenty akceleratorowe

 1. Eksperyment CMS przy LHC w CERN:
 • Aparatura: tryger mionowy pierwszego stopnia (L1),
 • Tematyka: badanie własności bozonu Higgsa, poszukiwanie sygnałów nowej fizyki (cieżkie stabilne cząstki naładowane, leptony tau spoza punktu zderzenia), badanie rozpraszania bozonów wektorowych, analiza zderzeń Pb-Pb
 • Kontakt: dr hab. Michał Bluj (michal.bluj[at]ncbj.gov.pl), dr hab. Piotr Zalewski (piotr.zalewski[at]ncbj.gov.pl)
 • WWW: http://cms.fuw.edu.pl/
 1.  Eksperyment LHCb przy LHC w CERN:
 1.  Eksperyment ALICE przy LHC w CERN:
 • Aparatura: kalibracja detektora fotonów PHOS
 • Tematyka: pomiary krotności oraz spektr cząstek naładowanych w zderzeniach p-Pb i Pb-Pb, testy zachowania symetrii CPT przez pomiar różnic mas jądro-antyjądro
 • Kontakt: prof. Teodor Siemiarczuk (teodor.siemiarczuk[at]ncbj.gov.pl)
 1. Eksperyment COMPASS przy SPS w CERN:
 • Tematyka: badanie struktury (w tym spinowej) nukleonów i spektroskopia hadronowa przy użyciu wiązek mionowych i hadronowych
 • Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Sandacz (andrzej.sandacz[at]ncbj.gov.pl)
 1. Eksperyment NA61/SHINE przy SPS w CERN
 • Tematyka:
  • Badanie właściwości hadronów produkowanych w zderzeniach relatywistycznych jonów z różnymi tarczami jądrowymi przy różnych wartościach energii wiązki.
  • Badanie korelacji wyprodukowanych cząstek oraz poszukiwania punktu krytycznego na diagramie fazowym silnie oddziałującej materii, analiza intermitencji.
 • Kontakt: prof. dr hab. Joanna Stepaniak (joanna.stepaniak[at]ncbj.gov.pl)
 1. WASA na COSY:
 • Badanie przyprogowej produkcji mezonów pseudoskalarnych, w tym poszukiwanie"ciemnego fotonu"
 • Kontakt: prof. dr hab. Joanna Stepaniak (joanna.stepaniak[at]ncbj.gov.pl)
 1. Eksperyment ZEUS przy HERA w DESY


Fizyka neutrin

 • Tematyka:
  1. Badanie oscylacji neutrin w eksperymencie T2K
   • Aparatura: Side Muon Range Detector - część bliskiego detektora (Near Detector, ND280)
   • Badanie oscylacji neutrin akceleratorowych, w tym pomiar tła do obserwacji pojawienia się neutrin elektronowych w T2K,
   • Pomiary przekrojów czynnych na oddziaływanie neutrin
  2. Pomiary produkcji hadronów w oddziaływaniach p-C na porzeby T2K w eksperymencie NA61/SHINE przy SPS w CERN
  3. ICARUS/DUNE: rozwój techink detekcyjnych neutrin z użyciem ciekłego argonu
  4. Astrofizyka neutrin, w tym poszukiwanie ciemnej materii, za pomocą Super-Kamiokande
 • Kontakt: prof.dr hab. Ewa Rondio (ewa.rondio[at]ncbj.gov.pl), dr  Justyna Łagoda (justyna.lagoda[at]ncbj.gov.pl)
 • WWW: http://neutrino.fuw.edu.pl

 

Adres:
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
tel. +48 22 273 28 03
e-mail BP3@ncbj.gov.pl
Kierownik Zakładu:

Dr hab. Justyna Łagoda

tel. +48 22 273 28 30
e-mail Justyna.Lagoda@ncbj.gov.pl