Zakład Inżynierii Oprogramowania (UZ2)

 

Nowy Zakład Inżynierii Oprogramowania NCBJ (UZ2) zajmuje się rozwojem algorytmów i oprogramowania naukowego wymagających dużych mocy obliczeniowych. Praca zakładu głównie nakierowna jest na rozwój i utrzymanie oprogramowania dedykowanego dla istniejącego w NCBJ super komputera (Centrum Informatyczne Świerk). Opracowywane rozwiązania obejmują zagadnienia Uczenia Maszynowego (ML) i Sztucznej Inteligencji (SI), High Performace Computing (HPC), Cloud Computing oraz opracowywanie usług SaaS oraz PaaS. Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą i techniczną w tych dziedzinach. Pracownicy Zakładu zaangażowani są w multidyscyplinarne projekty badawcze w szczególności w zastosowaniu w diagnostyce medycznej. Zakładem kieruje dr Konrad Klimaszewski.