Menu odnośników dodatkowych

Eksperymenty

Warszawska Grupa CMS

Eksperyment CMS jest jednym z czterech wielkich eksperymentów prowadzonych w ośrodku CERN w Genewie. Bada zderzenia wiązek protonów oraz wiązek ciężkich jonów rozpędzanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC. ----

Warszawska Grupa Neutrinowa

Warszawska Grupa Neutrinowa
Warszawska Grupa Neutrinowa pracuje przy eksperymentach: Super-Kamiokande, Minos, Icarus, T2K znajdujących się w Japonii, USA i Europie. ----

Warszawska Grupa LHCb

Eksperyment LHCb (Large Hadron Collider beauty)
Eksperyment LHCb  (Large Hadron Collider beauty) jest prowadzony w ośrodku CERN w Genewie na wiązkach obecnie największego akceleratora cząstek elementarnych LHC (Large Hadron Collider). ----

pi of the sky

The Pi of the Sky is a system of detectors designed for continuous observation of night sky looking for optical flashes of astrophysical origin, in particular for Gamma Ray Bursts. ----

KLOE

Eksperyment KLOE
KLOE (Laboratorium Narodowe we Frascati) ----