Menu odnośników dodatkowych

NCBJ bierze udział na stępujących konsorcjach:

Femtofizyka

Femtofizyka
Konsorcjum to zostało zawiązane  w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR) w Darmstadt (Niemcy). ----

NCRH

Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej
NCRH (Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej - Consortium for Hadron Radiotherapy) ----

Centrum Atomistyki (CEAT)

Centrum Atomistyki (CEAT)
----

XFEL

European XFEL (European X-ray Free Electron Laser), czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach
European XFEL (European X-ray Free Electron Laser), czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach. ----

Strony