Menu odnośników dodatkowych

NCBJ współpracuje m.in. z następującymi instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi:

JRC

JRC
Joint Research Centre (Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej) ----

CERN

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN
Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN - Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire - The European Organization for Nuclear Research ----

DESY

Deutsches Elektronen-Synchrotron
Deutsches Elektronen-Synchrotron ----

CEA

Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA)
Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) - Commissariat à l'energie atomique et aux énergies alternatives   ----

IAEA

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), International Atomic Energy Agency (IAEA) ----

Strony