Zajęcia laboratoryjne - grupy 17 - 30 osób

Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa grupa licząca powyżej 16 osób nie może pracować w naszym laboratorium jednocześnie, dlatego wprowadziliśmy całodniowy program wizyty umożliwiający dwóm podgrupom uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych wymiennie. Ramowy program takiej wizyty prezentuje się następująco:

 

podgrupa 1 podgrupa 2
wykład wstępny
wykonywanie pomiarów cykl wykładów*
przerwana „kanapkę”**
opracowanie danych wykonywanie pomiarów
przerwa na „kanapkę”**
cykl wykładów*
opracowanie danych
przygotowanie sprawozdania ustnego
referowanie wyników

* Pod hasłem „cykl wykładów” rozumiemy dwa krótkie wykłady na tematy uprzednio ustalone z nami telefonicznie. Preferujemy przy tym następujące tematy:

- promieniowanie elektromagnetyczne (w tym X i γ);              

- promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ;

- zastosowanie fizyki jądrowej w medycynie;

- zastosowanie metod jądrowych w technice i życiu codziennym.

** Nie zapewniamy wyżywienia – prosimy zaopatrzyć się w prowiant przed przyjazdem.

 

Całość trwa od godz. 8.30 do ok. 15.30.  Nad przebiegiem zajęć cały czas czuwają wykwalifikowani pracownicy Działu.

Dla mniej licznych grup przygotowaliśmy ok. 30 ćwiczeń, jednak w wariancie dla grup większych liczba oferowanych ćwiczeń jest ograniczona. Prezentujemy je na poniższej liście:

 

Nr Stanowiska Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
Stanowisko 2: Rozchodzenie się promieniowania β w przestrzeni.
Stanowisko 5: Pomiar zasięgu promieniowania alfa w powietrzu.
Stanowisko 7: Pomiar maksymalnej energii promieniowania beta.
Stanowisko 13: a) Badanie widma energetycznego lampy rentgenowskiej w funkcji napięcia oraz natężenia prądu emisji lampy.
b) Dyfrakcja promieni X na monokrysztale.
c) Wyznaczanie krawędzi absorpcji.
d) Kwantowa natura promieniowania X i stała Plancka.
e) Przechodzenie promieniowania X przez materię.
Stanowisko 16: a) Doświadczenie Francka-Hertza z lampą neonową.
b) Doświadczenie Francka-Hertza z lampą rtęciową.
Stanowisko 17: Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
Stanowisko 20: b) Ogniwo Peltiera jako pompa ciepła.
Stanowisko 22: Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.

 

W kwestii wyboru ćwiczeń należy skontaktować się z nami na co najmniej dwa tygodnie przed przyjazdem.

Koszt zajęć określa cennik dostępny tutaj:   — CENNIK —

Zapraszamy zorganizowane grupy ze szkół i uczelni, a także osoby zainteresowane praktykami i poszerzaniem swej wiedzy. Wszelkich informacji udziela:

Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 273 16 12
fax. 22 273 11 40
deis@ncbj.gov.pl