Zajęcia laboratoryjne - grupy do 16 osób

Dla maksimum 16-osobowych grup przygotowaliśmy ponad 20 stanowisk, a na nich ok. 30 ćwiczeń. Oferowane ćwiczenie prezentujemy na poniższej liście:

 

Nr Stanowiska Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
Stanowisko 1: Zastosowanie pojęć analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego.
Stanowisko 2: Detektor Geigera-Müllera - narzędzie do pomiaru podstawowych cech promieniowania jonizującego.
Stanowisko 3: Pomiar właściwości detektora Geigera-Müllera.
Stanowisko 4: Dobór optymalnego punktu pracy układu z detektorem scyntylacyjnym promieniowania gamma.
Stanowisko 5: Zasięg promieniowania alfa w powietrzu.
Stanowisko 6: Zasięg promieniowania alfa w powietrzu w funkcji ciśnienia.
Stanowisko 7: Pomiar maksymalnej energii promieniowania beta.
Stanowisko 8: Pomiar czasu połowicznego zaniku izotopu promieniotwórczego.
Stanowisko 9: Pomiar skażeń powierzchni materiałami promieniotwórczymi.
Stanowisko 10: Widma luminescencyjne.
Stanowisko 11: Pomiar stosunku e/m do elektronów.
Stanowisko 12: Dyfrakcja elektronów.
Stanowisko 13: a) Badanie widma energetycznego lampy rentgenowskiej w funkcji napięcia oraz natężenia prądu emisji lampy.
b) Dyfrakcja promieni X na monokrysztale.
c) Wyznaczanie krawędzi absorpcji.
d) Kwantowa natura promieniowania X: wysokoenergetyczna granica promieniowania hamowania. Stała Plancka.
e) Przechodzenie promieniowania X przez materię I.
f) Przechodzenie promieniowania X przez materię II.
g) Przechodzenie promieniowania X przez materię III.
Stanowisko 14: a) Obserwacja efektu Comptona metodą spektroskopii jądrowej gamma.
b) Wzbudzanie fluorescencji przy pomocy promieniowania gamma.
Stanowisko 15: Oddziaływanie cząstek beta z polem magnetycznym
Stanowisko 16: a) Doświadczenie Francka-Hertza z lampą neonową.
b) Doświadczenie Francka-Hertza z lampą rtęciową.
Stanowisko 17: Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
Stanowisko 19: Doświadczenie Rutherforda.
Stanowisko 20: a) Sprężarkowa pompa ciepła.
b) Ogniwo Peltiera jako pompa ciepła.
Stanowisko 21: Membrana do wymiany protonów jako elektrolizer i ogniwo paliwowe.
Stanowisko 22: Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.
Stanowisko 23: a) Mikrofalowy interferometr Michelsona.
Stanowisko 24: a) Laserowy interferometr Michelsona.

 

Przy jednym stanowisku pracować może tylko 1 zespół złożony z 1 lub 2 osób. Każde zajęcia zaczynają się od wykładu wstępnego dla uczestników, a kończą zreferowaniem przez nich przebiegu ćwiczenia i otrzymanych wyników. Całość trwa od godz. ok. 8.30 do ok. 15.00. Nad przebiegiem zajęć cały czas czuwają wykwalifikowani pracownicy Działu. W kwestii wyboru ćwiczeń należy skontaktować się z nami na co najmniej dwa tygodnie przed przyjazdem.

Istnieje również możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych.

Koszt zajęć określa cennik dostępny tutaj:   — CENNIK —

Zapraszamy zorganizowane grupy ze szkół i uczelni, a także osoby zainteresowane praktykami i poszerzaniem swej wiedzy. Wszelkich informacji udziela:

Dział Edukacji i Szkoleń
tel. 22 273 16 12
fax. 22 273 11 40
deis@ncbj.gov.pl