Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych (TJ2)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 27 31 603
e-mail TJ2@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr Michał Gierlik 
e-mail: michal.gierlik@ncbj.gov.pl

Działalność

Zakład realizuje zadania związane z projektowaniem i przygotowaniem układów detekcji promieniowania jonizującego oraz elektroniki, wykorzystywanych w eksperymentach naukowych, bądź też w prototypowych rozwiązaniach przemysłowych.

Grupa doświadczonych programistów zapewnia adekwatne wsparcie dla realizowanych zadań, od oprogramowania układów scalonych, aż do graficznego intefejsu użytkownika.

Zajmujemy się prowadzeniem prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych z zakresu technik detekcyjnych promieniowania jądrowego, elektronicznej aparatury jądrowej, systemów pomiarowych oraz systemów sterowania i kontroli wraz z oprogramowaniem w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych, kontroli granic oraz medycyny nuklearnej. Dwie pracownie izotopowe oraz pracownia akceleratorowa, wyposażone w aparaturę spektrometryczną promieniowania gamma oraz dysponujące trzema generatorami neutronów D-T, zapewniają możliwość bezpośredniego testowania budowanych układów.

Pracownia Fizyki Ochrony Środowiska dysponuje unikatowym, mobilnym laboratorium do badań czystości powietrza.