Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne poniżej 30 tys. EUR

Ekspertyza prawna propozycji zmian usprawniających proces inwestycyjny reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce, w obowiązujących aktach prawnych

Zadanie realizowane w ramach projektu Gospostrateg-HTR Nr 1/385872/22/NCBR/2019 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju----

Zapytanie ofertowe na dostawę miernika próżni odpornego radiacyjnie wraz z wyposażeniem

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum informatyczno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ----

Zapytanie ofertowe na dostawę mat grzejnych i kontrolera mat grzejnych

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w----

Przygotowanie ankiety na cele przeprowadzenia badań opinii społecznej w zakresie technologii HTR oraz opracowanie raportu z wyników ankiety

Zadanie realizowane w ramach projektu GEMINI Plus Nr 755478 współfinansowanego przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego----

Przygotowanie strategii przeprowadzenia badań opinii społecznej w odniesieniu do wdrażania technologii HTR w Polsce

Zadanie realizowane w ramach projektu Gospostrateg-HTR Nr 1/385872/22/NCBR/2019 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju----

Dostawa systemu sterowania PLC

----

Naprawa, konserwacja i modernizacja elementów urządzeń do diagnostyki promieniowania gamma zainstalowanych na tokamaku JET

----

UWAGA!ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych i higienicznych do siedziby Zamawiającego w 2020 roku

----

Strony