Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne poniżej 30 tys. EUR

Dostawa elementów wewnętrznego systemu komunikacji

----

Dostawa złączy elektrycznych ITT Cannon do siedziby NCBJ

----

Remont układu kontroli podciśnień w komorach izotopowych Reaktora Maria

----

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do Narodowego Centrum Badań Jądowych przez 24 miesięcy od dnia podpisania umowy UWAGA: Zmiana załącznika nr 1

----

Dostawa zapory sieciowej oraz systemu zbierania, przechowywania i analizy logów

----

Opracowanie oprogramowania dla urzadzenia MTCD@NCBJ oraz wykonanie ulepszonej wersji urzadzenia MTCD@NCBJ

----

Dostawa generatora 40GHz

----

Wykonanie 3 szt. regulowanego zasilacza wysokiego napięcia zintegrowanego z dzielnikiem napięć na podłożu ceramicznym

----

Dostawa cyrkulatora z obciążeniem wodnym

----

Strony