Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne powyżej 30 tys.EUR

(UWAGA - ZMIANA TERMINU) Remont pomieszczeń w budynku R2A w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa 2 szt. przetworników analogowo-cyfrowych z funkcją analizy sygnałów

----

Dostawa nadprzewodzacych mikrofalowych kriomodułów przyspieszających

----

Projekt i budowa dwóch wiat nad bramami wjazdowymi na terenie NCBJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą

----

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej pomieszczeń warsztatu EJ3 w budynku Reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni olejowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa i instalacja systemu manipulatorów

----

Opracowanie strategii rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce w oparciu o analizy ekonomiczne, prawne i organizacyjne

----

(UWAGA! ZMIANA TERMINU I ZAŁ. 1) Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania komputerami, urządzeniami przenośnymi i elementami bezpieczeństwa informatycznego.

----

Strony