Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia archiwalne powyżej 30 tys.EUR

(UWAGA! ZMIANA TERMINU I ZAŁ. 1) Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania komputerami, urządzeniami przenośnymi i elementami bezpieczeństwa informatycznego.

----

(UWAGA! ZMIANA TERMINU) Dostawa aparatury próżniowej do NCBJ

----

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ubezpieczenia grupowe na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Modernizacja pomieszczenia Clean Room w budynku 3AB na terenie NCBJ

----

(UWAGA -zmiana terminu!) Wykonanie remontu przyłączy c.o. i c.w.u. na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Remont obwodów oświetlenia na terenie NCBJ

----

Dostawa modulatora klistronu z klistronem i akcesoriami (II)

----

(UWAGA, wyjaśnienia do treści SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa lampy RTG 450 kV wraz z kontrolerem do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Strony