Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR

Dostawa modulatora triodowej wyrzutni elektronów do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

----

Dostawa systemu pomiarów mocy mikrofalowej do siedziby NCBJ

----