Menu odnośników dodatkowych

Zamówienia powyżej 30 tys.EUR

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej pomieszczeń warsztatu EJ3 w budynku Reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni olejowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa i instalacja systemu manipulatorów

----

Opracowanie strategii rozwoju energetyki rozproszonej i klastrów energii w Polsce w oparciu o analizy ekonomiczne, prawne i organizacyjne

----

(UWAGA! ZMIANA TERMINU I ZAŁ. 1) Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania komputerami, urządzeniami przenośnymi i elementami bezpieczeństwa informatycznego.

----

Zapewnienie redundantnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

----

(UWAGA: ZMIANA TERMINU) Rezerwacja, sprzedaż i dostawa zagranicznych biletów lotniczych i kolejowych na podróże służbowe pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----