Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Boettcher

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

mgr Agnieszki Boettcher

Przewodnicząca Komisji ds. przewodów doktorskich

Dr hab. Justyna Łagoda

Autor: 
mgr Agnieszka Boettcher
Tytuł pracy: 
Analiza procesów neutronowo-fizycznych reaktora energetycznego EPR metodą Monte-Carlo
Termin obrony: 
śr., 2019-04-10 12:00
Miejsce: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, budynek Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk
Promotor: 
prof. dr hab. Wiktor Zipper, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Recenzenci: 

Prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Tomasz Kozłowski
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
piątek, 5 kwi 2019