Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Łaszyńskiej

ZAWIADOMIENIE

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

mgr Ewy Łaszyńskiej

Przewodnicząca Komisji ds. przewodów doktorskich

Dr hab. Justyna Łagoda

Autor: 
mgr Ewa Łaszyńska
Tytuł pracy: 
Badania kalibracyjne aparatury przeznaczonej do aktywacyjnej diagnostyki neutronów z reakcji syntezy jądrowej D-T w tokamaku JET
Termin obrony: 
pt., 2019-04-05 12:00
Miejsce: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa.
Promotor: 
Prof. dr hab. Marek J. Sadowski, NCBJ
Promotor pomocniczy: 
Dr Sławomir Jednoróg, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
Recenzenci: 

Dr hab. Ludwik Pieńkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S Staszica

Dr hab. Marek Scholz
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece i na stronie internetowej NCBJ

Data ogłoszenia: 
piątek, 22 mar 2019