Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hanuska

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Hanuska

Autor: 
Tomasz Hanusek
Tytuł pracy: 
Optimization and transient scenarios of the liquid eutectic metal fuel Dual Fluid Reactor
Termin obrony: 
pon., 2023-05-22 12:00
Promotor: 
Prof. Dr Rafael Macián-Juan (Uniwersytet Techniczny w Monachium)
Promotor pomocniczy: 
Dr Zuzanna Marcinkowska (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Recenzenci: 

Prof. dr inż. Henryk Anglart (Królewski Instytut Technologii)

Dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski (Politechnika Warszawska)

 

Link do uczest­nic­twa w publicz­nej obro­nie:

https://cern.zoom.us/j/66786736178?pwd=OERDMlBwZm5lNXA5bHNCU3ZEYTJiUT09

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
piątek, 5 Maj 2023