Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Oleksandra Kovalenko

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

mgr. Oleksandra Kovalenko

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. Link do uczestnictwa w publicznej obronie:

https://cern.zoom.us/j/99268898087?pwd=elA1eUE4LzcyUUExajk5SFNTQW9rQT09

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie www.ncbj.gov.pl/node/6599

Autor: 
Oleksandr Kovalenko
Tytuł pracy: 
Pomiar widm mezonów π0 i η w zderzeniach pp przy energii √s = 13 TeV z użyciem spektrometru fotonów w eksperymencie ALICE w CERN na Dużym Zderzaczu Hadronów
Termin obrony: 
wt., 2020-10-27 12:00
Miejsce: 
On line
Promotor: 
Prof. dr hab. Teodor Siemiarczuk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Recenzenci: 
  • prof. dr hab. Alexander Kobushkin - (Bogolyubov Institute for Theoretical Physics National Academy of Science of Ukraine)
  • prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk - (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
wtorek, 13 paź 2020