Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Plebaniaka

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

magistra Zbigniewa Plebaniaka

Przewodnicząca Komisji ds. przewodów doktorskich

Dr hab. Justyna Łagoda

Autor: 
mgr Zbigniew Plebaniak
Tytuł pracy: 
Badanie wpływu parametrów modeli oddziaływań wielkich energii na rozwój WPA i możliwości pomiarowe eksperymentu JEM-EUSO
Termin obrony: 
pt., 2019-04-26 13:00
Miejsce: 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
Promotor: 
Prof. dr hab. Tadeusz Wibig
Recenzenci: 

Dr hab. Piotr Homola
Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Dr hab. Dorota Sobczyńska
Uniwersytet Łódzki

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
piątek, 12 kwi 2019