Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Mianowskiej

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: mgr Zuzanny Mianowskiej.

Dnia 3 listopada 2022 r. o godz. 12:15 w sali 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Zuzanny Mianowskiej

 

Temat rozprawy:

       „Badania energetycznej zdolności rozdzielczej i nieproporcjonalnej odpowiedzi świetlnej scyntylatora Csl:TI w oparciu o spektrometrię cyfrową”.

Promotor:
       Prof. dr hab. Marek Moszyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Promotor pomocniczy:
       Dr Agnieszka Syntfeld-Każuch (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Recenzenci: 
       Prof. dr hab. Winicjusz Antoni Drozdowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
       Prof. dr hab. Yuriy Zorenko (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie Badania energetycznej zdolności i nieproporcjonalnej odpowiedzi świetlnej scyntylatora Csl:TI w oparciu o spektrometrię cyfrową | Narodowe Centrum Badań Jądrowych (ncbj.gov.pl)

Link do uczestnictwa w publicznej obronie:

https://cern.zoom.us/j/66786736178?pwd=OERDMlBwZm5lNXA5bHNCU3ZEYTJiUT09

                                                                                                                                                                                                                     

Dr hab. Justyna Łagoda, prof. NCBJ

Przewodnicząca Komisji ds. przewodów doktorskich 

 

Termin obrony: 
czw., 2022-11-03 12:15
Miejsce: 
sala 207, Pasteura 7
Promotor: 
Prof. dr hab. Marek Moszyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Promotor pomocniczy: 
Dr Agnieszka Syntfeld-Każuch (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Recenzenci: 

Prof. dr hab. Winicjusz Antoni Drozdowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Yuriy Zorenko (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
środa, 19 paź 2022