Zawieszenie programu publikowania otwartego Springer

Przesyłam komunikat otrzymany od WBN z dnia 6 października 2020 r. o planowanym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer.

https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

Jednocześnie informuje, iż zakończył się program A (bezpłatny) publikowania otwartego Elsevier na 2020 rok. Na 2021 r. w puli artykułów z możliwością całkowitej bezpłatnej publikacji znajdzie się 1500 prac. Czekamy na wznowienie programu od stycznia 2021.

https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/